Palvelut

 • Energia- ja CO2-päästölaskenta
 • Energiaverotuksen asiantuntijapalvelut 
 • Automaatiojärjestelmien hyödyntäminen energialaskennan työkaluna
 • Voimalaitosten automaatiotekniikan asiantuntijapalvelut
 • Alcont DCS –järjestelmien sovellussuunnittelu
 • Kunnossapidon ja ennakkohuollon suunnittelu
 • Voimalaitosympäristön toiminnan kehitys
 • Voimalaitosten käytön valvonnan tuki
 • Painelaitetarkastusten koordinointi 
 • Asennusvalvonta ja kunnonvalvontatarkastukset
 • Hitsaustöiden koordinointi
 • Säiliötyöohjeet
 • Polttoainelogistiikka

Tärkeimmät Ohjelmistolisenssit
 • MS Office 2010 Home and Business
 • MS Visio 2007 Professional
 • eSankey 3 Pro

 

Ajankohtaista


Ei tiedotteita tällä hetkellä!